23 ianuarie 2011

Woodcut


"Lubitel" xilogravura 2/4


"Portocala" xilogravura 1/4
(xilogravura = gravura in lemn)


Ready-made14 ianuarie 2011

11 ianuarie 2011

9 ianuarie 2011

something.

100 x 70 cm.
unfinished (obviously)